f_zaklad
 
 
 
 

Intro

Země vydá konečně svá mnohá tajemství.
Moderní Oidipové nám dají klíče k záhadám,
které nemohli rozřešit učenci šedesáti století.
Vypátrat prameny Nilu, „Fontes Nilii quaereres"
– bylo kdysi pokládáno za nesmyslnou snahu,
za neuskutečnitelný přelud.
Stejně, jako dobytí zemských pólů,
hloubek oceánů a vzdušných výšek.
Stejně, jako cesta na měsíc.

A přece přicházeli a přicházejí ctihodní lidé,
kteří bourají bariéry temnot,
ač mnohdy nepochopeni, nenáviděni a upalováni.

A s touhou po poznání, svobodě a lásce,
přece jenom mění náš svět.

 

back

o jednotlivých písních 

.