mobilis in mobili

logo_tarantula

 
 
f_zaklad
 
 
  

úvod

„Odnepaměti bouřil a klokotal v žilách hochů" z „Tarantula" proud živé energie, který je neomylně dovedl k sobě, aby vytvořili toto hudební dílko a završili tak jednu etapu svého muzikantského života. Album „Mobilis in mobili" vzniklo v době, kdy peníze nebyly ještě tak podstatné (alespoň pro nás), kdy hvězdy, vyzařující rock('n'roll), svítily na naši zem ještě hodně zdaleka, v době zásadních společenských a ekonomických změn, jejichž důsledky dokázal tehdy málokdo odhadnout.

Naivitu kříženou s bezelstností této hudby ale jasně převáží neotřelý hudební vjem, který se neopírá jen o obvyklá hudební a textová klišé. A vjem je podporován maximálním zápalem a nasazením hudebníků, odhalujících v tónech a slovech svůj celý dosavadní život, nadoraz podřízený jen a jen oné hudbě ...

uvod 

 

INTROLanger / Langer

VICTORIABalko S., Balko P., Langer / Langer

RÁCHELLanger, Balko P. / Langer

SMĚR? SEVER!!!Langer, Balko P./Langer

SRAZ TU MŮRU DOLŮ!Balko P., Langer / Langer

KARAVANA SMRTILanger, Balko P. / Langer

CHANCELLORLanger / Langer

MOBILIS IN MOBILILanger, Balko P./ Langer, Balko P.

NAUTILUSLanger / Langer