f_zaklad
 
 
 

O jednotlivých písních

o jednotlivých písních

                                                                                                                

INTRO

Soubor myšlenek v podstatě parafrázující přesvědčení Julese Verna (přibližně z první poloviny jeho tvůrčího období), že technický a vědecký pokrok zajistí lepší svět pro člověka na Zemi. Že nejlepší individuality a „ctihodní lidé" budou třímat prapor dobra a pokroku. A svou inteligencí, čestností a pracovitostí převálcují tmáře, zpátečníky a zlouny.

Hudebně je intro inspirováno nikým menším než Ludwig van Beethowen, konkrétně úvodními tóny jeho díla „Egmont".

Intro měl původně namluvit spolužák S. B. a M. L. ze školy Vladimír Hudec, což se nakonec nerealizovalo vzhledem k jeho zdravotním problémům.

Českou verzi tak ztvárnil samotný Viktor (nutno s odstupem času podotknout, že docela dobře, pozn. autor 2018), v anglické verzi pak propůjčil svůj hlas rodilý američan z Washington D. C., Colum Leckey.

 

text písně

VICTORIA

Victoria není ženská. Victoria je balón z románu Pět neděl v balóně".  V devatenáctém století „ballon". Vzdušné plavidlo „lehčí než vzduch", ve kterém podnikli svou odvážnou výzkumnou vzdušnou plavbu v šedesátých letech „19. věku" Dr. Fergusson, jeho přítel Dick Kennedy a sluha Joe. Hledali a našli - prameny Nilu, tehdejšímu „civilisovanému" světu dosud neznámé.

Píseň má ale i jinou obsahovou rovinu: „Ve víru změn pouta praskají ....... uvolněná z řetězů Victoria vzlétá ......".
Tyto věty odrážejí dobový* pocit z událostí v Československu v roce 1989.

Z hudební stránky je zajímavé, že nejprve vznikl refrén (měl být slokou), aby pak byl odložen pro bezradnost a zaneprázdněnost autora. Potom přišel jiný autor, složil sloku a z odloženého kusu stvořil refrén. Nabízí se srovnání s mnohými písněmi Beatles z pera Lennon – McCartney, které někdy vznikaly podobně (údajně).
*Poznámka autora, 2018:
(Slovo „dobový" by mělo být dvakrát podtrženo)

 

text písně

RÁCHEL

Píseň je o lásce*. Nemá spojitost s verneovským tématem. Ráchel je biblická postava, kterou lze vyhledat v textech židovských písemných děl, u nás obvykle nazývaných „Starý zákon".

Ráchel byla velmi krásná žena, ale nedařilo se jí dlouho naplnit svůj život početím dítěte. Nakonec pochopila, že spása není v hmotných a pomíjivých statcích a slastech, ale v bohu (v podstatných věcech) a - dočkala se (a stala se pramatkou celého židovského kmene).

Hudebně je „Ráchel" smršť kytarových riffů, hoši z „Tarantula" se vždy hrdě hlásili ke skupině „Metallica" a zde je to asi nejvíce slyšet.

Kytarové sólo, ve druhé polovině dvojhlasné) je inspirováno nikým menším než – Antonín Dvořák, symfonie č. 9 E moll „Z nového světa".

*poznámka: o lásce mezi mužem a ženou

 

text písně

 

SMĚR: SEVER !

Kapitán Hatteras byl posedlý touhou stanout jako první člověk na Severním pólu. Jako hrdý Angličan druhé poloviny devatenáctého století. Touha se mu nakonec po velkých a vleklých útrapách v podstatě splnila za cenu největší. Zešílel. Je to postava z románu Dobrodružství kapitána Hatterasa".

Píseň s velkým potenciálem, ale z hlediska textu a aranže se jí nedostalo od hochů potřebné péče.

V jednom z kytarových sól zazní i kousek státní hymny Sovětského svazu, těžko říct, jestli cíleným záměrem interpreta nebo v důsledku jeho momentální bezradnosti. Při natáčení to upřímně pobavilo a rozesmálo – a už to tam zůstalo.

 

text písně

SRAZ TU MŮRU DOLŮ

Inspirováno společenskými událostmi koncem osmdesátých let v tzv. „socialistických zemích" – „holky ošklivý a ztrápený" a zejména tzv. „sametovou revolucí" alias „plyšákem".

A taky onou typickou fotkou policajtů v přilbách na „Národní třídě" v Praze, 17. 11. 1989 – „před námi kordón helm ..."

Píseň nesouvisí přímo s verneovským tématem. Určitě není o drogách. Na kytarovém postupu ve sloce je zajímavé i to, že jej stvořil bubeník ...

 

 

text písně

KARAVANA SMRTI

Píseň je inspirována zejména ilustrací Zdeňka Buriana z románu „Patnáctiletý kapitán", kde arabští otrokáři druhé poloviny 19. století ženou africkou krajinou černé domorodce, otroky, spoutané řetězy. Jako zvěř a zboží určené (asi) pro americký trh.


Píseň prošla vývojem, jako demosnímek ji nazpíval původně ještě Libor Mrkva (viz. audiopříloha)

 

 

 

 

text písně

 

 

CHANCELLOR

Chancellor byl krásný trojstěžník o výtlaku devíti set tun, který vyplul 27. září 1869 na oceán z Charlestonu (USA) do Anglie. Jenže loď po cestě zachvátí v podpalubí požár a nakonec ztroskotá. Část posádky a cestujících se zachrání na dřevěném voru. V ten moment ale román začne být spíše hororem a společensko sociologickou studií. Z mnohých lidí, trosečníků, se stávají pod tlakem krizové situace zvířata. Žízeň, hlad, vraždění, málem kanibalismus.

Dlouhé utrpení lidí nakonec skončí díky mořským proudům, zanesením voru do ústí řeky Amazonky (kde již proudí sladká voda, viz. poslední ilustrace). Záchrana je nadosah. Ze zvířat se zase stanou lidé... Tolik román Chancellor.


Hudebně jde o píseň s netradičním počtem dob a taktů, s naprosto neuvěřitelným kytarovým riffem. Asi spíše pro „fajnšmekry". ( obrázek 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7)

 

text písně

MOBILIS IN MOBILI

Titulní píseň alba. Sloky vychází z ilustrace románu Dvacettisíc mil pod mořem", kde kapitán Nemo (kapitán a stvořitel ponorky Nautilus) popisuje Dr. Arronaxovi (J. Verne) svou ponorku a své dílo, technický zázrak. Kapitán Nemo byl génius, který v hlubinách moře hledal svobodu a žil nezávisle na pevnině. Původně indický kníže, kterému jistá světová velmoc vyhladila rodinu v rámci msty po neúspěšném povstání za nezávislost jeho země na oné jisté velmoci. Refrén vystihuje asi nejlépe ilustrace se třemi potápěči ze stejnojmenného románu  Podmořská cesta k ostrovu Crespo".

Co znamená "mlno jest hýbel"? To je technická čeština 19. století. Dnes: "elektřina je energií" (pro Nautilus). 

Úvodní kytarový riff vznikl původně brnkáním „unplugget" na kytaru v sedě doma na gauči s myšlenkami na velikána Ritchie Blackmore. Celá píseň ale nakonec utekla trochu jinam ...

 

text písně

NAUTILUS

Nautilus je tématicky propojen s Mobilis in mobili. Píseň o svobodě, o moři a jeho krásách, jeho nebezpečích a tajemstvích. O lásce, o hrdosti a odvaze, o vlastní cestě. O cestě kapitána Nemo vodním světem, se kterým žije v přátelské symbióze, byť o ni musí také bojovat. Doprovázen mořskými vlky, divokými bouřemi, vodními víry, křikem racků, albatrosů a dalšího vodního ptactva. Píseň o tom, že dobré myšlenyky a činy se v tomto světe nakonec přece jen uplatní.

Akustickou kytaru použitou při nahrávání si museli hoši půjčit, protože pořádnou vlastní neměli. Hlas moře byl taky problém, protože v použitém studiu nebyl k dispozici a konkurenční studio v Ostravě trucovalo... Spásu poskytl až Český rozhlas Ostrava.

Videoklip Nautilus, jehož vizuální složka vznikla až v roce 2018, je rozebrán zde.

 

 

 

 

text písně